מחלף הסירה – מהרצליה פיתוח לכביש החוף

בטסטים בהרצליה אנחנו צריכים לנסוע במחלף הסירה. המחלף הגדול מכיל נתיבים רבים שמופיעים בהתאם לתנאי הנסיעה. אם הטסטר מביא אותנו למחלף הסירה מכיוון הים אנחנו צריכים לדעת איך לנסוע במחלף הסירה לכביש החוף. כאשר מקבלים הוראה לפנות שמאלה לכביש החוף, ניתן לפנות שמאלה רק מהנתיב השמאלי ביותר. מתחת לגשר הנתיב שלנו מתפצל לשניים: נתיב אחד ישר ונתיב אחד שמאלה. אנחנו נשארים בנתיב השמאלי ביותר ופונים שמאלה לכיוון כביש החוף.