סימוטסט הרצליה מבחן לדוגמה 2

בסרטון זה: • תרגול פניות מחד סיטרי לדו סיטרי ולהפך • אזור התעשיה הרצליה פיתוח • פנייה שמאלה במחלף הסירה מכיוון צפון • הסרטון מכיל 2 טסטים מצולמים בהרצליה — אורך הסרטון 20 דקות — הסרטון למטרות הדרכה …

לקריאה נוספת

טיפים לטסט בחדרה

סימוטסט חדרה מבחן לדוגמה 5

בטסט זה: • נסיעה בכבישים צרים עם תשית גרועה • תרגול פניות מחד סטרי לדו סטרי ולהפך • שדות חדרה • נסיעה בין עירונית • הסרטון מכיל טסט מצולם בחדרה — אורך הסרטון 20 דקות — הסרטון למטרות הדרכה בלבד …

לקריאה נוספת

טסט נתניה

סימוטסט נתניה מבחן לדוגמה 3

בסרטון זה: • קריית השרון • אזור התעשיה קריית ספיר • כביש החוף • כיכר דו נתיבית • הסרטון מכיל טסט מצולם בנתניה — אורך הסרטון 14 דקות — הסרטון למטרות הדרכה בלבד  — מבחן הנהיגה …

לקריאה נוספת